Accueil

He JIANING

Publications de l'auteur

Article

Homo erectus from the Yunxian and Nankin Chinese sites: Anthropological insights using 3D virtual imaging techniques

VIALET A., GUIPERT G., JIANING H., XIAOBO F., ZUNE L., YOUPING W., TIANYUAN L., DE LUMLEY M.-A. & DE LUMLEY H. 2010. — Homo erectus from the Yunxian and Nankin Chinese sites: Anthropological insights using 3D virtual imaging techniques. Comptes Rendus Palevol 9 (6-7): 331-339. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2010.07.017

Lire la suite