Accueil

Lihua WANG

Publications de l'auteur

Article

Lithostratigraphic context of Oligocene mammalian faunas from Ulantatal, Nei Mongol, China

ZHANG Z., LIU Y., WANG L., KAAKINEN A., WANG J., MAO F. & TONG Y. 2016. — Lithostratigraphic context of Oligocene mammalian faunas from Ulantatal, Nei Mongol, China. Comptes Rendus Palevol 15 (7): 903-910. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2015.05.012

Lire la suite