Home

Redescriptions of Eugène Simon's neotropical pholcids (Araneae, Pholcidae)

Bernhard A. HUBER

en Zoosystema 19 (4) - Pages 573-612

Published on 28 November 1997

Redescriptions of thirteen species of American pholcids originally described by Eugène Simon are given. Six of these are type species: Coryssocnemis callaica Simon, 1893; Litoporus aerius Simon, 1893; Mecolaesthus longissimus Simon, 1893; Metagonia bifida Simon, 1893; Priscula gularis Simon, 1893; Systenita prasina Simon, 1893. The other species are included to present a complete overview of Simon's type material: Blechroscelis serripes Simon, 1893; Coryssocnemis uncata Simon, 1893; Litoporus coccineus Simon, 1893; Physocyclus dugesi Simon, 1893; Priscula venezuelana Simon, 1893; Simon, 1894; Psilochorus nigrifrons Simon, 1893.


Keywords:

Pholcidae, taxonomy, neotropics, Eugène Simon.

Download full article in PDF format Order a reprint