Home

Lyudmila V. NEKHOROSHEVA

Author publications

Article

Paleozoic Bryozoa from Severnaya Zemlya (Russian Arctic)

NEKHOROSHEVA L. V. 2002. — Paleozoic Bryozoa from Severnaya Zemlya (Russian Arctic). Geodiversitas 24 (2): 317-327.

Read more