Home

Esteban SOIBELZON

Author publications

Articles

Animal food during the Late Prehispanic Period at Sierras of Córdoba, Argentina. A zooarchaeological view from Boyo Paso 2

MEDINA M. E., CAMPOS M., ÁVILA N., SOIBELZON E. & FERNÁNDEZ F. J. 2019. — Animal food during the Late Prehispanic Period at Sierras of Córdoba, Argentina. A zooarchaeological view from Boyo Paso 2. Anthropozoologica 2019 (10): 83-95. https://doi.org/10.5252/anthropozoologica2019v54a10. http://anthropozoologica.com/54/10

Read more


On Megatherium gallardoi (Mammalia, Xenarthra, Megatheriidae) and the Megatheriinae from the Ensenadan (lower to middle Pleistocene) of the Pampean region, Argentina

BRANDONI D., SOIBELZON E. & SCARANO A. 2008. — On Megatherium gallardoi (Mammalia, Xenarthra, Megatheriidae) and the Megatheriinae from the Ensenadan (lower to middle Pleistocene) of the Pampean region, Argentina. Geodiversitas 2008 (4): 793-804.

Read more