Home

A new combination in Duhaldea (Compositae-Inuleae)

Rubina DAWAR & M. QAISER

en Adansonia 21 (2) - Pages 323-326

Published on 24 December 1999

A new combination in Duhaldea DC. (Compositae-Inuleae) i.e. Duhaldea latifiolia (DC.) R. Dawar & M. Qaiser is proposed here.
Keywords :
Duhaldea, Inuleae, Compositae